Zvýšení příspěvku

08.01.2016 13:20

Od 1.1.2016 se zvyšují oddílové příspěvky z 2 200,-Kč za pololetí na 2 500,- Kč. Uvedenou finanční částku je nutné uhradit na účet oddílu do konce měsíce ledna 2016. Při platbě prosím vyznačte jméno dítěte. Pokud nebudou oddílové příspěvky uhrazeny v daném termínu,  nebude moci být dítěti vystavena licence ČSju pro rok 2016 a jeho členství v oddílu judo zanikne. Případné odložení platby oddílového příspěvku z objektivních důvodů je nutné do konce měsíce ledna projednat s předsedou oddílu Ing. Miloslavem Málkem.

 

Vedení oddílu Judo Davle-Štěchovice