Vyhodnocení činnosti oddílu JUDO TJ SLAVOJ DAVLE za druhé pololetí roku 2013

10.12.2013 09:27

Po úspěšné první 1/2 letošního roku, kdy oddíl Judo Club Davle získal celkem 3 tituly mistrů Sčk, dvě druhá a jedno třetí místo a v rúzných závodech od místní úrovně po závody pohárové v rámci krajů ČR, získal 22 prvních, 12 druhých a 10 třetích míst rozšířil oddíl tuto sbírku úspěchů za druhé pololetí o dalších 16 prvních míst, 6 druhých a 5 třetích míst., a jedno 3. místo na MČR-veteránů. Celkem tedy oddíl doposud získal:

1 x 3. místo na MČR - veteránů (zástupce hl. trenéra ing. Baše)

3 x 1. místo na MSčk

2 x 2. místo na MSčk

1x 3. místo na MSčk

Z účasti na 26 různých závodů z místních až po závody krajské pohárové a republikové získali závodníci oddílu Judo Davle zatím celkem:

38 x první místo

18 x druhé místo

16 x třetí místo

V první polovině roku byl nastolen tvrdší a dynamičtější systém tréninkové činnosti, který měl za výsledek výše popisované sportovní úspěchy.

Nastolený trend náročnosti a vyžadování sportovní a osobní disciplíny neunesla některá starší děvčata a i další jednotlivci a tak druhé pololetí roku 2013 začalo bez jejich přítomnosti. Odchodem těchto jednotlivců oddíl nic neztratil, situace se v kolektivu zklidnila a po jejich odchodu se do oddílu někteří bývalí členové a členky začli i navrácet.

Také využití a zapracování odborných zkušeností získaných na seminářích od ČSju dle zkušeností European Judo Union příspělo k rozšíření členské základny oddílu Judo-Davle o neuvěřitelných 38 nových dětí, oddíl má tak k dnešnímu dni 59 registrovaných členů. Když odečteme 6 trenérů je číslo 53 dětí na městečko Davli velice slušný úspěch a pokud od čísla 53 odečteme 14 závodníků, získáme číslo 39 nových členů oddílů, kteří se na judo připravují v tzv. přípravce v B oddílu. Těmto novým našim judo-nadějím je věnována opravdová pozornost , nováčci maji už své tréninky 2x týdně vždy před tréninkem hl. oddílu. Nejtalentovanější jednotlivci postupují do A oddílu, což už si vyzkoušela Kamilka Slováková, která po postupu z přípravky se již aktivně do juda A oddílu zapojila i v závodní činnosti. Ostatní si na postup ještě chvilku počkají a zatím se pomalu a za aktivního přihlížení svých rodičů učí judo-abecedu. Ale již teď je u některých jednotlivců vidět opravdová snaha se do činnosti hlavního závodního oddílu co nejdříve zapojit.

V samotné přípravce je také již vidět skupinky, které vzhledem k věku jsou schopné některé prvky pohybové výchovy zvládat lépe, neuvěřitelný problém byl u převážné části zvládnou pohybovou disciplínu, koordinaci pohybu a obyčejný kotoul vpřed a vzad, ale i přes tato úskalí jsme se již přenesli a děti v přípravce kotoul vpřed i vzad již z 90 % úspěšně zvládají, těch 10 % jsou opravdu jen ti nejmenších, ale i tito prckové udělali neuvěřitelný pokrok. Také zapojení jejich maminek do vlastního cvičení a jejich zájem o judo a o skládání zkoušek na technický stupeň kyu (označení technické vyspělosti pomocí barevného pásku) je až neuvěřitelný.

Při této příležitosti se omlouváme dalším zájemcům o judo-přípravku, kterým nemohlo být, vzhledem k prostorové kapacitě zápasiště-tatami vyhověno. Pro jejich informaci uvádíme, že další doplňování oddílu se bude konat koncem měsíce ledna 2014, kdy by po postupových zkouškách měli do A oddílu přejít z přípravky nejtalentovanější jedinci a jejich místa budou moci být doplněna.

Ke zkvalitňování tréninkového procesu přispívají také svým příkladem i trenéři oddílů ing. Málek a ing. Baše, kteří absolvovali speciální semináře, pořádané každoročně ČSJu dle záměru European Judo Union, kde přednášejí o dětském judu světoví Judo-mistři. Ing. Málek si o prázdninách zvýšil mistrovský technický stupeň na 3. DANA, jeho zástupce ing. Bašeho zvýšení mistrovského technického stupně z 1. na 2. DANA čeká v příštím roce. Oba dva jsou trenéři 2. třídy a zkušební komisaři 2. třídy a 3. třídy a jeden je i rozhodčí 3. třidy.

Ing. Baše společně se sponzory oddílu zorganizoval a jako trenér se také zúčastnil letního dětského tábora jen pro judisty, který organizoval krajský ústecký svaz, a který absolvovalo také 5 našich úspěšných závodníků. 10 denní pobyt zahrnoval mimo získávání klasických dovedností při pobytu v přírodě, také každodenní dopolední a odpolední výcvik judo, což u zúčastněných závodníků přineslo neuvěřitelné zlepšení. Už teď máme od OS-Judo Štěchovice příslíbenou 40% finanční podporu pro účast našich závodníků na tomto judo-táboře v roce 2014.

V letošním roce nás čekaji už jen dva oficiální oddílové závody - prestižní pohárový závod na Zbraslavi a přátelák v Praze 4 na Bulldogsu, přáteláku by se měli zúčastnit všichni naši členové, jak z hlavního oddílu, tak i z přípravky, účast na přáteláku už přislíbili závodníci ze tří pražských oddílů, mimo medailí a diplomů pro všechny zúčastněné bude zajištěná také důstojná Mikulášská nadílka.

Přátelé davelského juda, v příštím roce náš oddíl postoupí na republikovou scénu, bude se tak dít v roce, kdy davelské judo bude slavit 10 let od svého zdejšího vzniku. Držte nám, prosím, všechny své palce !!!

Zároveň mi dovolte, abych jménem svým i davelského juda popřál Vám všem co s námi sympatizujete a co naší činnost morálně i finančně podporujete krásné a klidné Svátky vánoční, bohatého Ježíška, pevné zdraví a štěstí v osobním životě a v novém roce 2014 jenom vše dobré.

Váš ing. Miloslav Málek - hl. trenér a předseda oddílu Judo Davle-Štěchovice.